اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

حفاظت در برابر صاعقه

حفاظت یک ساختمان بطور کامل شامل موارد زیر می شود : 1- حفاظت جلد خارجی ساختمان از ضربه های مستقیم صاعقه 2- حفاظت تجهیزات نصب شده داخل ساختمان در مقابل آثار ثانویه صاعقه
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

اهمیت وجود صاعقه گیر

سیستم ارتینگ یا زمین به منظور دستیابی به پتانسیل صفر به منظور زمین کردن بدنه تجهیزات الکتریکی صورت می گیرد. لزوم اجرای سیستم زمین به دلایل زیر است
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

اهمیت سیستم ارتینگ

لزوم استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ :   احداث سیستم های ارتینگ ، چاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد : […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

سیستم زمین صاعقه گیر

یکی از مهم ترین قسمت های سیستم ارتینگ سیستم زمین می باشد آن می باشد به طوری که بعضی سیستم ارت را در این قسمت خلاصه می کنند.