اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟

میله های ساده فرانکلینی : اولین واحد جذب که توسط فرانکلین بیشنهاد گردید، میله های ساده بودند که ضربه مستقیم صاعقه به اندازه طول میله ها، دور از ساختمان اتفاق می افتاد و شعاع حفاظتی این صاعقه گیرهای ساده در کلاسهای حفاظتی براساس تئوری زاویه محاسبه می گردید.
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

علمکرد میله برقگیر

میله برقگیر Ellips   یونیزاسیون طبیعی (spark-over) از سیستم های تقویت شده Ellips مستقل از هر منبع انرژی است. میله رعد و برق Ellips ESE باعث […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳
نصب و راه اندازی چاه ارت(ارتینگ) در سراسر ایران

ارتینگ و چاه ارت چیست؟

وظيفه اصلي سيستم ارتينگ اين است که هر جريان الکتريکي که وارد اين سيستم شد را به طور کامل به زمين منتقل کند.سيستم ارتينگ متشکل از […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۳

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟  میله های ساده فرانکلینی : اولین واحد جذب که توسط فرانکلین بیشنهاد گردید، میله های ساده […]