تیر ۱۳, ۱۳۹۴

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگاه تهران

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگ