مهر ۱۴, ۱۳۹۴

کدولد کردن

کدولد کردن نوعی جوش است که برای اتصال سیم ، لوله ، صفحه مسی بکار میرود و شامل پودر ، قالب، تفنگ حرارتی و کیت تمیز کاری می باشد.