دی ۹, ۱۳۹۵

شرکت نیروایستا

الیپس – صاعقه گیر الیپس –صاعقه گیر الیپس- فروش صاعقه گیر الکترونیکی الیپس – صاعقه گیر الکترونیکی الیپس- Ellips - امگا - فروش صاعقه گیر الکترونیکی امگا - صاعقه گیر الکترونیکی امگا - صاعقه گیر امگا – OMEGA - لیوا - صاعقه گیر لیوا - فروش صاعقه گیر الکترونیکی لیوا - صاعقه گیر الکترونیکی لیوا – Liva - فروش صاعقه گیر SK3 – SK3 - صاعقه گیر SK3 صاعقه گیر- انواع صاعقه گیر - فرانکلین - صاعقه - روش جذب صاعقه - اجرای صاعقه گیر- فروش صاعقه گیر کلاس حفاظتی صاعقه گیر- فروش صاعقه گیر الکترونیکی - برقگیر- صاعقه گیر الکترونیکی- صاعقه گیر خازنی - انواع صاعقه گیر – سیستم صاعقه گیر- تجهیزات صاعقه گیر – قفس فارادی – گوی غلتان – تست صاعقه گیر – مشخصات سیستم صاعقه گیر – صاعقه گیر الکترونیکی - سیستم ارت صاعقه گیر - تجهیزات ارتینگ- سیستم ارتینگ - چاه ارت- احیای سیستم ارتینگ- ارتینگ - چاه ارت آسانسور- مشاوره و نظارت در زمینه سیستم های صاعقه گیر و ارتینگ - برقگیرهواپیما- صاعقه گیر هواپیما - احداث چاه ارت- اتاق عمل- ارتینگ- الکتریسیته ساکن- ارتینگ اتاق عمل- اجرای ارت اتاق عمل-چاه ارت - اجرای چاه ارت – لوازم چاه ارات - اتصال زمین - مشخصات چاه ارت - محاسبه آنلاین چاه ارت - نحوه احداث چاه ارت - هم بندی سیستم ارت- هم بندی در آسانسورها- سیستم ارتینگ، هم بندی - جوش کدولد-پودر جوش -قالب گرافیتی کدولد - صاعقه - اصول عملکرد صاعقه گیر- محدوده حفاظت صاعقه گیر- سرج ارستر- اسپارک گپ- ارستر- مشاوره،طراحی،نظارت و اجرای سیستمهای صاعقه گیر و ارتینگ - فروش اقلام چاه ارت - کاتالوگ صاعقه گیر
دی ۱۷, ۱۳۹۴
نصب و راه اندازی سیستم های صاعقه گیر در سراسر ایران

افتتاح فروشگاه نیرو ایستا در پاساژ بهار

همان مطلب
آبان ۱۳, ۱۳۹۴

طبق استاندارد یک سیستم حفاظتی شامل سه بخش کلی صاعقه گیر (Air Termination) ، هادی میانی (Down Conductor) و سیستم زمین (Earth Termination) می شود. در سیستم حفاظتی اکتیو (فعال)‌ میله صاعقه گیر دارای یک جزء فعال کننده (Active System) است که در برابر صاعقه واکنش نشان می دهد. میله های صاعقه گیر اکتیو با عنوان Early Streamer Emission یا به اختصار ESE نامیده می شوند. استاندارد NFC 17-102 به عنوان مرجع اصلی سیستمهای حفاظت اکتیو اصول اساسی بکارگیری،‌ طراحی ،نصب و نگهداری این سیستم را شرح می دهد. مهمترین پارامتر در سیستم فعال کننده زمان فعال سازی یا Triggering Advance می باشد که طبق الزامات استاندارد زمان فعال سازی نمی تواند بیشتر از ۶۰µs باشد. شعاع حفاظتی یک میله ESE با توجه به استاندارد NFC 17-102 از روی زمان فعال سازی، سطح حفاظتی مورد نیاز و ارتفاع نصب به دست می آید.

صاعقه گیر الکترونیکی چیست ؟ طبق استاندارد یک سیستم حفاظتی شامل سه بخش کلی صاعقه گیر (Air Termination) ، هادی میانی (Down Conductor) و سیستم زمین (Earth Termination) می شود. در سیستم حفاظتی اکتیو (فعال)‌ میله صاعقه گیر دارای یک جزء فعال کننده (Active System) است که در برابر صاعقه واکنش نشان می دهد. میله های صاعقه گیر اکتیو با عنوان Early Streamer Emission یا به اختصار ESE نامیده می شوند. استاندارد NFC 17-102 به عنوان مرجع اصلی سیستمهای حفاظت اکتیو اصول اساسی بکارگیری،‌ طراحی ،نصب و نگهداری این سیستم را شرح می دهد. مهمترین پارامتر در سیستم فعال کننده زمان فعال سازی یا Triggering Advance می باشد که طبق الزامات استاندارد زمان فعال سازی نمی تواند بیشتر از 60µs باشد. شعاع حفاظتی یک میله ESE با توجه به استاندارد NFC 17-102 از روی زمان فعال سازی، سطح حفاظتی مورد نیاز و ارتفاع نصب به دست می آید.
مهر ۱۴, ۱۳۹۴

کدولد کردن

کدولد کردن نوعی جوش است که برای اتصال سیم ، لوله ، صفحه مسی بکار میرود و شامل پودر ، قالب، تفنگ حرارتی و کیت تمیز کاری می باشد.