اسفند ۱۳, ۱۳۹۳

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟  میله های ساده فرانکلینی : اولین واحد جذب که توسط فرانکلین بیشنهاد گردید، میله های ساده […]