حفاظت در برابر صاعقه
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴
تعاریف مفاهیم صاعقه گیر
خرداد ۴, ۱۳۹۴

صاعقه یا رعد و برق نور شدید به همراه صدای بسیار زیاد تنها مشخصه های تعریف صاعقه می باشند که با نام های رعد و برق – تندر و … نیز از آن یاد می شود.

وقتی که بار الکتریکی ایجاد شده در ابر ها بین زمین و ابر ها تخلیه میشود صاعقه رخ میدهد . البته این تخلیه بار اکتریکی بین خود ابر ها هم اتفاق می افتد. صاعقه یکی از قدرتمند ترین و عجیبترین اتفاقات روی زمین است و پدیده ایست که با تولید میلیارد ها وات انرژی همراه است. جریان برق در هر جسمی باعث ایجاد گرما میشود ولی میزان آن متفاوت است. که در هنگام برخورد صاعقه با زمین این مقدار ۲۰۰٫۰۰۰ درجه سلسیوس میباشد . این گرما برای ذوب کردن یک آجر نسوز کافی است. نور تولید شده توسط صاعقه به قدری زیاد است که دیدن آن از فاصله ی ۱۰۰ کیلومتری چیز عجیبی نیست! صدا نیز همیشه همراه صاعقه بوده و هست ولی دلیل ایجاد آن چیزی جزشکافته شدن هوا و انفجار ناشی از برخورد صاعقه نیست.

در واقع نور ایجاد شده صاعقه را برق و صدای آن را رعد مینامیم . همیشه صدای رعد دیرتر از مشاهده برق به گوش میرسد که با توجه به تفاوت سرعت صوت و نور کاملا عادی است! در هنگام رعد و برق نباید درون آب یا قایق بمانیم و اگر در مکانهایی مثل مترو هستیم نباید به اشیای فلزی دست بزنیم و در جا های مرتفع پناه گرفتن نیز کار دور از عقلی به شمار میرود.

برای حفاظت از خود و ساختمان ها در برابر صاعقه راه های ساده ولی مهمی مثل نصب صاعقه گیربر روی ساختمان ها وجود دارد که امروزه بسیار مورد توجه است. صاعقه گیر با انتقال مستقیم برق ایجاد شده در محل برخورد به زمین باعث ایجاد کمتر حرارت و جلوگیری از آسیب به ساختمان میشود.