شهریور ۳۰, ۱۳۹۴

زمینی کردن

زمینی کردن یک حلقه چاه به عمق بین ۳ ال ۱۰ متر حفر می‌گردد و یک صفحه مسی به ابعاد ۶۰ *۶۰سانتیمتر و با ضخامت ۵ […]