صاعقه گیر الیپس ،صاعقه گیر

مرداد ۲۶, ۱۳۹۴

اجرای نصب و راه اندازی صاعقه گیر و سیستم ارتینگ مجتمع تجاری پالادیوم

نصب و راه اندازی صاعقه گیر الیپس و سیستم ارتینگ مجتمع تجاری پالادیوم