اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

اهمیت سیستم ارتینگ

لزوم استفاده از چاه ارت و سیستم ارتینگ :   احداث سیستم های ارتینگ ، چاه ارت و زمين مناسب از دو بابت حائز اهميت مي‌باشد : […]
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

سیستم زمین صاعقه گیر

یکی از مهم ترین قسمت های سیستم ارتینگ سیستم زمین می باشد آن می باشد به طوری که بعضی سیستم ارت را در این قسمت خلاصه می کنند.
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

صاعقه گیر چگونه عمل می کند؟ و انواع آن کدامند؟

میله های ساده فرانکلینی : اولین واحد جذب که توسط فرانکلین بیشنهاد گردید، میله های ساده بودند که ضربه مستقیم صاعقه به اندازه طول میله ها، دور از ساختمان اتفاق می افتاد و شعاع حفاظتی این صاعقه گیرهای ساده در کلاسهای حفاظتی براساس تئوری زاویه محاسبه می گردید.
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۴

علمکرد میله برقگیر

میله برقگیر Ellips   یونیزاسیون طبیعی (spark-over) از سیستم های تقویت شده Ellips مستقل از هر منبع انرژی است. میله رعد و برق Ellips ESE باعث […]