نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر در شرکت طلوع پخش آفتاب

نصب و راه اندازی صاعقه گیر در شرکت آرمان گاز فراز
تیر ۴, ۱۳۹۴
اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگاه تهران
تیر ۱۳, ۱۳۹۴

نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر در شرکت طلوع پخش آفتاب

نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر در شرکت طلوع پخش آفتاب با موفقیت توسط پرسنل شرکت مهندسی ایستا تنجام گردید