اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگاه تهران

نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر در شرکت طلوع پخش آفتاب
تیر ۶, ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم – بوشهر
مرداد ۳, ۱۳۹۴

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگاه تهران

اجرای سیستم صاعقه گیر و ارتینگ پالایشگ